De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

20-11-2019 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Provincieraad – eretitel
  Postuum verlenen van de titel van ereprovincieraadslid aan wijlen Gerda Zenner – De Gryze
 2. Economie – North Sea Port SE
  Onderzoek van de jaarrekeningen en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tot en met 2021
  Akkoord met opdracht aan de firma Deloitte
 3. Leefmilieu – Economie
  Project Gentse Kanaalzone
  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst “Subregionaal netwerk Gentse Kanaalzone 2020 – 2025” en van de jaarlijkse provinciale bijdrage onder voorbehoud van de goedkeuring van het Meerjarenplan 2020 - 2025
 4. Integraal Waterbeleid
  Aanleg in samenwerking van een verbindingswaterloop tussen waterloop 1.200 en het Sifferdok – fase 1
  Goedkeuring van bestek en raming aandeel in de kost
 5. Mobiliteit - Fietssnelweg F402
  Vastlegging van een extra studiekost voor de aanleg van Fietssnelweg F402
 6. Mobiliteit - Fietssnelweg F40 te Merelbeke
  Fietssnelweg F40 te Merelbeke - ontwerp
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure met bekendmaking op Europees niveau
 7. Internationale samenwerking - reglementering
  Vaststelling van het Reglement m.b.t. de toekenning van projectsubsidies aan Oost-Vlaamse kennisinstellingen voor het uitbouwen van een netwerk, het opbouwen van onderzoek en kennis en de internationale mobiliteit van docenten via internationale samenwerking met de strategische partners van de kennisinstellingen, inwerkingtreding op 01 januari 2020
 8. Wonen – reglementering
  Opheffing m.i.v. 01 december 2019 van het Reglement van 25 april 2018 m.b.t. het verlenen van een Provinciale aanvullende lening op afbetaling voor het verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen en voorzien in overgangsmaatregelen
 9. OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen
  Jaarverslag 2018
  Kennisneming
 10. Erediensten
  Islamitische gemeenschap Yavuz Sultan Selim te Ledeberg
  Jaarrekening 2018 – verlenen van gunstig advies
 11. APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
  Wijziging van artikel 9 van de statuten en vaststelling van de gecoördineerde versie van de statuten, onmiddellijke inwerkingtreding
 12. Cevi vzw – vertegenwoordiging
  - Voordracht van 1 lid van de Raad van Bestuur in vervanging van Filip Van Laecke
  - Voordracht van 1 lid van het Comité van Toezicht in vervanging van Joop Verzele
 13. Personeel – Begrip “dagelijks personeelsbeheer”
  Opheffing m.i.v. 21 november 2019 van het provincieraadsbesluit van 16 december 2015
 14. Vraag van Greet De Troyer
  Parking Puyenbroeck, Brexitparking.
  Betrokkenheid Deputatie?
 15. Vraag van Greet De Troyer
  Domein Puyenbroeck, openstelling voor publiek van dierenweide.
  Ervaringen/evaluatie?
 16. Vraag van Greet De Troyer
  Sint - Baafskathedraal, Bezoekerscentrum Lam Gods
  Provinciale kost verplicht en/ of verantwoord?
 17. Vraag van Christian Bauwens
  Kunstvoorwerpen van de Provincie, opslag/uitstalling
 18. Vraag van Kenneth Taylor
  PRUP Kleinstedelijk Gebied Wetteren
  Participatiemoment, evaluatie, visie
 19. Vraag van Hilde Bruggeman
  Kloosterbos: verdere opvolging problematiek mountainbikeparcours - oplossingen
 20. Vraag van Hilde Bruggeman
  Opstart van Hippoclub de Boerekreek
  Samenwerking