Tweede commissie

Datum

14-06-2017 18:00

Locatie

Banketzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Verslag vorige vergadering
  Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 17 mei 2017
 2. Onderwijs – patrimonium en logistiek PTI Eeklo
  Aanpassing riolering voor gescheiden lozing op openbare riolering kant Roze
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding
 3. Onderwijs – reglementering - schoolreglement Provinciale scholen buitengewoon lager onderwijs
  Vaststelling van de gemeenschappelijke tekst van het schoolreglement van de provinciale scholen voor het buitengewoon lager onderwijs, inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016
 4. Onderwijs – reglementering - schoolreglement Provinciale School Buitengewoon Onderwijs Spectrum Buggenhout
  Vaststelling van het schoolreglement van de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs Spectrum te Buggenhout, inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016
 5. Onderwijs – reglementering - centrumreglement Provinciaal Centrum Deeltijds Onderwijs Eeklo
  Vaststelling van het centrumreglement van het Provinciaal Centrum voor Deeltijds Onderwijs Eeklo, inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016
 6. Onderwijs – reglementering - schoolreglement Provinciale scholen gewoon voltijds secundair onderwijs
  Vaststelling van de gemeenschappelijke tekst van het schoolreglement van de provinciale scholen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs, inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016
 7. Onderwijs – reglementering - schoolreglement Provinciaal Instituut Heynsdaele Ronse
  Vaststelling van het schoolreglement van het Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse, inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016
 8. Onderwijs – reglementering - centrumreglement specifieke lerarenopleiding - Het Perspectief PCVO
  Vaststelling van het centrumreglement voor de specifieke lerarenopleiding - Het Perspectief PCVO, inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016
 9. Onderwijs – reglementering - centrumreglement Provinciale centra volwassenenonderwijs secundair onderwijs
  Vaststelling van het gemeenschappelijk centrumreglement provinciale centra voor volwassenenonderwijs secundair onderwijs, inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016
 10. Onderwijs – reglementering - centrumreglement HBO5 – Het Perspectief PCVO
  Vaststelling van het centrumreglement HBO5 – Het Perspectief PCVO, inwerkingtreding op 01 september 2017 en opheffing van het besluit van 22 juni 2016
 11. Onderwijs – reglementering - PAULO
  Vaststelling van het algemeen reglement, inwerkingtreding op 01 juli 2017 en opheffing van het besluit van 27 januari 2016 met overgangsbepalingen
 12. MFC Heynsdaele te Ronse
  Overdracht m.i.v. 01 januari 2018 aan de vzw Wagenschot te Nazareth en machtiging van de Deputatie de nodige overeenkomsten m.b.t. personeel, patrimonium en ICT aan te gaan
 13. Provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen
  Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2016 en van de beslissing van de Raad van Bestuur om de winst uit te keren aan het provinciebestuur
 14. Islamitische Gemeenschap Tevhid Camii te Gent
  Jaarrekening 2016
  Verlenen van gunstig advies
 15. Orthodoxe Kerkfabriek Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne te Aalst
  Jaarrekening 2016
  Verlenen van gunstig advies
 16. Kathedrale kerkfabrieken – Sint-Baafs te Gent
  Jaarrekening 2016
  Verlenen van gunstig advies
 17. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen - begrotingswijziging 2017/1
  Advies bij de begrotingswijziging 2017/1:

  - Verlenen van gunstig advies over de vervanging van het geraamde begrotingsresultaat van de voorgaande dienstjaren
  - Formele bevestiging van het besluit van 22 juni 2016 m.b.t. de begroting 2017 (gedeeltelijk gunstig, deels betwiste en gewijzigde artikelen)
  - Betwisten van een begrotingsartikel
 18. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen - begrotingswijziging 2018
  Advies bij de begrotingswijziging 2018:
  - Betwisting en wijziging van een aantal artikelen
  - Verlenen van een gedeeltelijk gunstig advies
 19. Vrijwilligerswerk – reglementering
  Vaststelling van het reglement m.b.t. “De provinciale prijzen voor De Warmste Vrijwilliger”, inwerkingtreding op 01 juli 2017 voor de editie 2017
 20. Mondiale solidariteit
  Subsidie aan projecten in het Zuiden met draagvlak in Oost-Vlaanderen
  Toekenning van een bijkomende subsidie voor 2017 aan verschillende organisaties
 21. Mondiale solidariteit - Oost-Europa
  Subsidie aan projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen
  Toekenning van de subsidie 2017 aan verschillende organisaties en uitzonderlijke verlenging van de bestedingstermijn subsidie 2016 aan de vzw Grijkoort
 22. Intersectorale samenwerking in functie van personen met een handicap
  Toekenning van een subsidie aan de vzw Centrum Obra voor de beperking van de instroom van personen met een verstandelijke beperking en criminogene factoren in de gevangenis of het justitiële kader
 23. Wonen - Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen
  Fusie door overneming van CV voor Huisvesting – Gewest Aalst cvba-so door Dendermondse Volkswoningen cvba – so en statutenwijziging fusiemaatschappij De Volkswoningen Aalst – Dendermonde cvba – so – voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2017:
  - Goedkeuring van het gezamenlijke fusievoorstel en de voorgestelde statutenwijziging
  - Voordracht van 2 kandidaat-bestuurders (genderverplichting en in hiërarchische rangorde)
  - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering
 24. Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke – patrimonium
  Bouwen van een opslagloods op de reserveparking
  Goedkeuring van bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 25. Varia