Landbouw en platteland

Landbouw- en Plattelandseducatie
Reglementering
Vaststelling van het reglement m.b.t. de toekenning van subsidies in het kader van landbouw- en plattelandseducatie in Oost-Vlaanderen, opheffing van het reglement van 15 december 2010 met overgangsregeling, inwerkingtreding op 01 september 2015