Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting

raad van bestuur

algemene vergadering

  • Scheire Eric - plaatsvervangend lid (provincieraad 27-02-2019)
  • Vervliet An - effectief lid (provincieraad 27-02-2019)