Ninove Welzijn

raad van bestuur

  • Blommaert Bart - Voorkeurkandidaat (aanduiding provincieraad 07-09-2016)
  • - Tweede kandidaat (aanduiding provincieraad 07-09-2016)

algemene vergadering

  • - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 05-10-2016)
  • De Merlier Vera - effectief lid (aanduiding provincieraad 09-10-2013)