Kleine Landeigendom Het Volk

algemene vergadering

  • Heyerick Henk - effectief lid (aanduiding provincieraad 27-02-2019)
  • Mestdagh Hans - effectief lid (aanduiding provincieraad 27-02-2019)
  • Van Laecke Filip - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 27-02-2019)