Centrum voor Informatica (CEVI)

raad van bestuur

algemene vergadering

  • Dooms Elisabet - plaatsvervangend lid (provincieraad 27-03-2019)
  • Roman Koen - effectief lid (provincieraad 27-03-2019)

directiecomité

college van toezicht