HABITARE+

raad van bestuur

  • De Coninck Philippe - Tweede kandidaat (aanduiding provincieraad 23-05-2018)
  • - Voorkeurkandidaat (aanduiding provincieraad 23-05-2018)

algemene vergadering

  • - effectief lid (aanduiding provincieraad 23-05-2018)
  • - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 23-05-2018)