Overlegstructuur Zuid-Oost-Vlaanderen

Regioraad

  • Blommaert Bart - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 25-01-2017)
  • De Sutter Hilde - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 25-01-2017)
  • De Troyer Greet - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 25-01-2017)