Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM)

Documenten

raad van bestuur

college van commissarissen

  • Blommaert Bart - effectief lid (aanduiding provincieraad 15-11-2017)