Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM)

raad van bestuur

college van commissarissen

  • Heyerick Henk - effectief lid (aanduiding provincieraad 30-01-2019)
  • Vervliet An - effectief lid (aanduiding provincieraad 30-01-2019)