Intergemeentelijk opdrachthoudend samenwerkingsverband ILVA

Documenten

raad van bestuur

  • Blommaert Bart - effectief lid (aanduiding provincieraad 23-01-2013)
  • - effectief lid (aanduiding provincieraad 23-01-2013)
  • - effectief lid (aanduiding provincieraad 23-01-2013)
  • De Merlier Vera - effectief lid (aanduiding provincieraad 23-01-2013)
  • De Sutter Hilde - effectief lid (aanduiding provincieraad 23-01-2013)
  • De Troyer Greet - effectief lid (aanduiding provincieraad 23-01-2013)
  • Van Keymolen Phaedra - effectief lid (aanduiding provincieraad 23-01-2013)

algemene vergadering

  • - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 22-06-2016)
  • - effectief lid (aanduiding provincieraad 12-11-2014)