De Troyer Greet

Functie

Raadslid

Fractie

sp.a

Provinciedistrict

Aalst - Oudenaarde

Beroep

Advocaat en erkend bemiddelaar

Geboortedatum

19-12-1964

Commissies

  • Eerste Commissie - landbouw- en plattelandsbeleid, economie, POM, middenstand, EROV, toerisme, recreatiedomeinen, buitenlandse betrekkingen en Europese projecten, ruimtelijke planning, mobiliteit, integraal waterbeleid (inclusief toezicht polders), energie, milieubeleidsplanning en natuureducatie en wonen. - Effectief lid

Verenigingen