Organogram

De Provincie Oost-Vlaanderen wordt bestuurd door de provincieraad, de deputatie en de gouverneur. De provincieraad is het wetgevende orgaan van het provinciebestuur. De deputatie is het dagelijks bestuur van de Provincie. De gouverneur is de vertegenwoordiger van de federale en Vlaamse regering in Oost-Vlaanderen. De politieke verantwoordelijken nemen de beslissingen.

De provinciegriffier staat aan het hoofd van de provinciale administratie en is ook voorzitter van het managementteam (MT). De leden van het MT zijn de directeurs van de verschillende directies en departementen.

De provinciale administratie voert de beslissingen uit. Ze is samengesteld uit 7 directies en 5 departementen. De directies en departementen bestaan uit een aantal diensten en/of teams.

 

Bekijk het organogram.