Gouverneur

Gouverneur Carina Van Cauter

De gouverneur Carina Van Cauter vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen en is voorzitster van de deputatie. Daardoor is de gouverneur bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. De gouverneur is medeverantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Bezoek de website van de gouverneur.

Provinciale taken

De gouverneur is voorzitster zonder stemrecht van de Oost-Vlaamse deputatie.

Vlaamse taken

  • De gouverneur bewaakt het correct functioneren van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, polders en wateringen en kerkfabrieken. Zij behandelt alle klachten van de burgers tegen deze besturen.
  • Zij neemt initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.
  • De Vlaamse regering wijst de gouverneur ook opdrachten toe voor de strategische ontwikkeling van de provincie. 

Federale taken

  • De gouverneur is medeverantwoordelijk voor de integrale veiligheid in Oost-Vlaanderen. Brandweer, politie en wapenvergunningen zijn haar hoofdtaken.
  • Zij zit ook het provinciaal veiligheidsoverleg voor. Bij zware rampen coördineert zij de hulpacties.
  • Daarnaast heeft zij representatieve en protocollaire opdrachten. Zo begeleidt zij de koninklijke familie als die de provincie bezoekt.

De Vlaamse Regering kiest de gouverneur.