Taken en bevoegdheden

De deputatie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Provincie. Ze bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die daarna uit. 

 

Daarnaast heeft de deputatie nog deze taken:

  • omgevingsvergunningsaanvragen van klasse 1 inrichtingen of van provinciale projecten (dit kunnen aanvragen zijn met over louter stedenbouwkundige handelingen of over louter ingedeelde inrichtingen of gemengde aanvragen),
  • beroepen tegen beslissingen van het Schepencollege over omgevingsvergunningsaanvragen van klasse 2 inrichtingen,
  • beroepen tegen beslissingen van het Schepencollege over omgevingsvergunningsaanvragen met betrekking tot louter stedenbouwkundige handelingen,
  • beroepen tegen beslissingen van het Schepencollege over omgevingsvergunningsaanvragen met betrekking tot verkavelingen.

Ten slotte spreekt de deputatie ook recht.

 

De deputatie zit vier maal per maand samen (uitgezonderd in vakantieperiodes).

Verdeling bevoegdheden

De provincieraad delegeert voor het begin van elke legislatuur bevoegdheden aan de deputatie en kiest uit haar eigen leden de vier gedeputeerden. De gouverneur zit de deputatie voor.

Bekijk de samenstelling van de deputatie.

Stel een vraag

Provincie Oost-Vlaanderen

+32 9 267 70 00