Droogtebestrijding

De droge zomers van de afgelopen jaren confronteerden ons met de realiteit van klimaatsverandering.
Klimaatscenario’s voorspellen dat dergelijke droge periodes zich in de toekomst vaker, langduriger en intenser zullen voordoen. Om deze vooruitzichten het hoofd te bieden streeft de Provincie Oost-Vlaanderen naar een provincie die waterschaarste kan voorkomen tijdens de voorspelde droge periodes.

Droogteactieplan

Via een droogteactieplan wil de Provincie de weerbaarheid tegen droogte verhogen. De voornaamste uitdaging om waterschaarste te voorkomen is het behouden van het evenwicht tussen de watervraag en het wateraanbod. Alle maatregelen in het actieplan zetten daarom in op een of meerdere van de volgende vier krachtlijnen:

  1. Infiltratie van hemelwater bevorderen
  2. Sponswerking van het landschap bevorderen
  3. Vertraagde afvoer van water realiseren
  4. Slim watergebruik

Opvolgen van de waterpeilen

De Provincie bouwt een meetnetwerk uit dat in realtime de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen monitort. Deze waterpeilen worden gebruikt om te kunnen ingrijpen in geval van watertekort, maar evengoed wanneer wateroverlast dreigt. De waterpeilen worden weergegeven op de website van waterinfo (vanaf het najaar van 2021).

Via het Omgevingscontract zullen ook lokale besturen op eigen gekozen locaties peilmeters kunnen inzetten (vanaf het najaar van 2021).

Kennisdelen

Droogte is een relatief nieuwe problematiek in Oost-Vlaanderen. Om inzichten en inspiratie te delen met andere waterbeheerders en professionelen organiseerde de Provincie in maart 2021 een Inspiratiedag over droogte. Herbekijk de webinars.

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66