De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Maatregelen door coronavirus voor omgevingsvergunning

Door de coronacrisis keurde het Vlaams parlement een nooddecreet (20/3/2020) en een noodbesluit tot uitvoering van dit decreet (24/3/2020) goed. Dit noodbesluit bepaalt noodmaatregelen m.b.t. de omgevingsvergunningsprocedures. 

Wat betekent dit concreet voor jouw dossier?

Wordt de volledigheidsverklaring van mijn dossier uitgesteld?

Er is geen uitstel van deze termijn voorzien.

 

Wat wijzigt er voor openbare onderzoeken?

  • Alle lopende onderzoeken zijn opgeschort en worden voortgezet na 24 april 2020.
  • Nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas plaatsvinden na 24 april 2020.
  • Verplichte informatievergaderingen voor dossiers die een project-MER of omgevingsveiligheidsrapport omvatten, vallen onder dezelfde regeling.

Op de website van de gemeente wordt de informatie in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken actueel gehouden.

 

Hoe gaat de hoorzitting en provinciale omgevingsvergunningscommissie door?

De manier van horen wordt aangepast naar schriftelijk horen:

  • je kan schriftelijke replieken formuleren op het verslag of gecoördineerd advies dat wij je een paar dagen voor de zitting toesturen per mail of via het omgevingsvergunningsloket
  • je zet je replieken op het omgevingsloket (gebruik de actie 'verstuur een bericht', gericht aan de Provincie), en bezorgt ze per mail aan alle partijen.
  • alle replieken worden meegenomen in de advisering aan en de beoordeling door de deputatie.

Wie uitzonderlijk toch mondeling gehoord wil worden, moet hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen via het omgevingsvergunningsloket en/of op omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be.
Je zal dan gecontacteerd worden over de gekozen werkwijze.

 

Beslissingstermijn

De maatregelen voorzien een verlenging van de beslissingstermijnen.

De Provincie Oost-Vlaanderen stelt alles in het werk om de dienstverlening optimaal te laten verlopen. Indien er gezien de omstandigheden problemen zouden opduiken, zullen de betrokkenen op de hoogte gebracht worden.

Maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

Algemene en actuele info

Voor algemene en actuele info kan je terecht op de website van het omgevingsloket.

Stel een vraag