VALYS

Het Interreg V-project project VALYS wil de Leievallei verder ontwikkelen op vlak van natuurontwikkeling, recreatie, waterbuffering en stadsvernieuwing.

Het project Valys heeft 2 krachtlijnen:

 • Het versterken van de Leievallei als groenblauw netwerk om de natuur, het landschap en de open ruimte in de Leievallei te verbeteren. Dit gebeurt door nieuwe groene open ruimtes te realiseren, beekvalleien op te waarderen en toegangspoorten in te richten voor de Leievallei, zoals de Brielmeersen. 
 • Participatie en dialoog als hefboom om de betrokkenheid van de verschillende ruimtegebruikers (bewoners, toeristen, ondernemers, natuurliefhebbers, …) te vergroten. Tijdens het uitgebreid participatietraject deelden de verschillende partners kennis en ideeën rond participatie en communicatie. 

De Provincie Oost-Vlaanderen is projectpartner. Ze staat in voor de coördinatie van het participatie-traject en voor de realisatie van de acties in het Oost-Vlaamse deel van de Leievallei. Het project Masterplan Brielmeersen Deinze maakt deel uit van dit project. 

Actueel

In de eerste helft van 2021 onderzocht de Provincie Oost-Vlaanderen samen met de stad Deinze en de gemeente Zulte het onthardingspotentieel in het Oost-Vlaamse deel van de Leievallei. In het traject ‘RE-MOVE VALYS’ analyseerden we kaartmateriaal en verzamelden we lokale kennis om te komen tot een lijst van strategische locaties waar ontharding van lokale wegen kan bijdragen aan de versterking van het groenblauwe netwerk.

Zes strategische locaties kregen een uitgebreid rapport (een zogenaamde initiatiefiche) dat als basis en inspiratie kan dienen om concrete projecten op te starten. Daarnaast werd een eenvoudige screeningsfiche ontwikkeld waarmee elke gemeente potentiële locaties kan doorlichten, met oog voor koppelkansen zoals mobiliteit, water, natuur, (be)leefbaarheid en geplande werken.

De initiatiefiches en screeningsfiche vind je onderaan deze pagina. Voor meer informatie over de gebruikte kaartlagen kan je contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Timing

Het project VALYS is verlengd en loopt tot en met maart 2022.

Budget

92 250 EUR

Partners

 • Provincie West-Vlaanderen (projectleider)
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Gemeente Kuurne
 • Gemeente Wevelgem
 • Intercommunale Leiedal
 • Stad Harelbeke
 • Stad Kortrijk
 • Stad Menen
 • Stad Wervik
 • Métrole Européenne de Lille
 • Ville de Comines-Warneton

Gemeenten

Deinze, Zulte

Stel een vraag