De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Strategisch project Denderland

Het Denderland kent belangrijke uitdagingen op vlak van demografie, mobiliteit, economie, open ruimte en klimaat. Door hun aard, complexiteit en omvang pakken we die uitdagingen aan op regionale schaal en over de sector- en bestuursgrenzen heen via het strategisch project Denderland. 

Doelstellingen:

 1. Naar een beleefbaar Denderland
  Samen met de studiebureaus IDEA Consult en JNC International werkte de Provincie een ontwikkelingsprogramma uit voor een beleefbare Dendervallei. Dat programma bevat een visie en concrete voorstellen voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Dendervallei.
 2. Veerkrachtig Denderland
  Het Strategisch Project Denderland draagt bij aan de ontwikkeling van een veerkrachtige Dendervallei: een vallei die kan omgaan met de grilligheden en extremen die de klimaatwijziging met zich meebrengt. Dit vraagt een gebiedsgerichte, geïntegreerde benadering. Waterwegen & Zeekanaal, Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen maken hiervoor samen een overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) voor de Dender. De Provincie Oost-Vlaanderen is ook partner in de Interreg-projecten FRAMES en STAR2Cs, die inzetten op verschillende aspecten van de meerlaagse waterveiligheid.
 3. Energiek Denderland
  Het Denderland kiest resoluut voor de overstap naar hernieuwbare energie. Het Strategisch Project wil zijn steentje bijdragen door in te zetten op:
  - het ontwikkelen van een gedragen ruimtelijke visie voor grootschalige hernieuwbare            installaties in het Denderland;
  - het ondersteunen van lokale overheden en middenveldorganisaties bij proefprojecten        rond groene warmte op basis van reststromen uit landschapsbeheer.

Actueel

Bekijk het eindrapport.

Timing

Het Strategisch Project Denderland heeft een looptijd van 3 jaar. Het project ging van start op
1 oktober 2015 en eindigt op 30 september 2018.

Budget

 • 150 000 EUR voor personeels- en werkingskosten
 • 450 000 EUR studiekosten voor initiatieven in het Denderland (inclusief andere projecten in het gebied)

Partners

Kerngroepleden: Ath, Lessines, Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Aalst, Provincie Oost-Vlaanderen, Departement Omgeving, ANB, Bekkensecretariaat (VMM), IDETA, DGO2, Pays des Collines, Toerisme Scheldeland, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, VOKA, Regionaal Landschap Schelde Durme.

Gemeenten

Aalst, Denderleeuw, Liedekerke, Roosdaal, Ninove, Geraardsbergen, Lessines, Ath.
In het kader van de verschillende doelstellingen worden bijkomend ook de volgende gemeenten betrokken: Brugelette, Lierde, Haaltert, Affligem, Lebbeke, Dendermonde.

Stel een vraag