PRUP EHUB VPK Dendermonde

Dit PRUP is deel van het project Warm Dendermonde. De Provincie werkt samen met de stad Dendermonde en VPK om Dendermonde duurzaam te verwarmen.

Er komt een nieuwe, groene energiecentrale die de vervuilende steenkoolcentrale van VPK zal vervangen. De restwarmte van die nieuwe centrale zal via een warmtenet huizen en gebouwen in Dendermonde verwarmen.

Hiervoor zijn herbestemmingen nodig en daarvoor maakt de Provincie het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP EHUB VPK Dendermonde op. 

De Provincie gaat op zoek naar een geschikte plaats voor:

  • Deze nieuwe energiecentrale (energie-hub). De nieuwe centrale kan niet komen op de plek waar nu de steenkoolcentrale staat, aangezien VPK dan voor langere tijd essentiële energie zal missen.
  • Het buizensysteem van het warmtenet om de restwarmte van het bedrijf VPK te verbinden met de toekomstige verbruikers. 

Actueel

  • Een studiebureau is aangesteld om het PRUP mee op te maken. De opmaak van een PRUP duurt gemiddeld 2,5 jaar en doorloopt meerdere stappen met inspraakmomenten.
  • We starten met een locatieonderzoek om de meest geschikte locatie voor de nieuwe energiecentrale en het buizensysteem van het warmtenet te vinden. Die locaties onderzoeken we dan verder in het planningsproces.
  • Meer info? Lees de procesnota.

Timing

juni 2023 - eind 2026

Budget

233 400 EUR

Partners

  • Papier- en kartonfabrikant VPK
  • Stad Dendermonde
  • Energiemakelaar van de POM Oost-Vlaanderen

Gemeenten

Stad Dendermonde