PRUP - Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke

De braakliggende terreinen van de voormalige suikerfabriek van Moerbeke en de aanpalende oude spoorwegbedding bieden heel wat kansen voor Moerbeke. Het PRUP onderzoekt hoe de terreinen een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Als voorbereiding op het ruimtelijk uitvoeringsplan, maakte de Provincie een masterplan op en keurde die goed. Daarin staan studies en de inbreng van omwonenden en overheden. Het landschap en de hoogwaardige groene omgeving vormen de basis voor de toekomstige ontwikkelingen. Binnen dit landschap zijn er 5 verschillende bouwvelden, afhankelijk van de relatie die ze met het nieuwe landschap aangaan.

Het masterplan resulteerde in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Actueel

Timing

De definitieve vaststelling van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ is op 3 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan treedt bijgevolg in werking op 17 mei 2018.

Budget

50 000 EUR

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Gemeente Moerbeke
  • Departement Omgeving
  • Iscal Sugar
  • NMBS

Gemeenten

Moerbeke

Stel een vraag