Gebiedsvisie Maarkebeek

De komende jaren voeren verschillende partners maatregelen uit om het huidige overstromingsrisico in de Maarkebeekvallei te verminderen. Deze maatregelen, opgenomen in een Riviercontract, koppelt de Provincie met dit project aan een gebiedsvisie voor de volledige vallei van de Maarkebeek. 

De gebiedsvisie voor de Maarkebeek bevat een streefbeeld voor de toekomst van de beekvallei, waarin naast waterveiligheid ook de ontwikkelingskansen voor andere functies aan bod komen. Het project betrekt diverse spelers zoals omwonenden en gebruikers van de vallei.

De gebiedsvisie zoomt ook in op 6 deelzones waarin op kortere termijn ingrepen worden gepland. Voor enkele van die deelzones zal de Provincie Oost-Vlaanderen na het afronden van de gebiedsvisie een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) opmaken.

Actueel

  • Op vraag van de gemeente Maarkedal werd de uitvoerings- en realisatiefase van het project Maarkebeek geschorst. De gemeente wil meer duidelijkheid en debat over de gebiedsvisie vooraleer verder kan gegaan worden met de uitvoeringsfase. Er is dan ook besloten om deze fase uit te stellen naar 2019.
  • In afwachting van een nieuwe beslissing over de gebiedsvisie worden de overige activiteiten binnen het project opgeschort. Er wordt dus ook niet verder gewerkt aan de 6 deelzones.
  • Wel wordt er onderzocht wat de mogelijkheden en de voorwaarden zijn om, in een voorafname aan de gebiedsvisie en het PRUP GOG’s Borgt- en Romansmolen (één van de zes deelzones), aan de hand van een directe omgevingsvergunning aan de realisatie te kunnen werken. Hiervoor worden de nodige processtappen opgestart.

Schrijf je in op de Maarkebeek nieuwsbrief

Timing

  • Begin 2018: Opstart Strategisch Mer (Screening milieueffecten van de gebiedsvisie) en PRUP GOG’s Borgt- en Romansmolen (1 van de 6 deelzones)
  • Mei 2018: Schorsing van het gehele project rond de Maarkebeekvallei op vraag van de gemeente Maarkedal
  • Januari 2019: Opnieuw opstarten van een debat over de gebiedsvisie

Budget

125 000 EUR: studiekosten gebiedsvisie

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Stad Oudenaarde
  • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Gemeenten

Maarkedal, Oudenaarde

Stel een vraag