De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP - De Boerekreek

Het provinciaal centrum De Boerekreek zet in op water- en paardensportrecreatie met verblijfsaccommodatie. Het is een belangrijk recreatief knooppunt in Oost-Vlaanderen. De Provincie zoekt naar een oplossing voor enkele concrete ruimtevragen zoals een polyvalente zaal en een nieuwe locatie voor het werkatelier en de opslagloods voor boten. We bekijken deze ruimtevragen binnen een ruimtelijke reorganisatie van de site waarbij we ook andere knelpunten (bv. te weinig parking, buurtweg door de site, …) aanpakken. Daarbij houden we rekening met het waardevolle landschap en natuur in de omgeving.

Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voert de nodige bestemmingswijzigingen door om de uitbreidingen en een herschikking van de site te realiseren. 

Actueel

Momenteel onderzoeken we de adviezen en opmerkingen van de raadpleging en wegen we die af in samenspraak met de betrokken stakeholders. De resultaten van dit onderzoek verschijnen in de scopingnota (vervolg op de startnota).

Timing

Het geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van het PRUP loopt van midden 2017 tot eind 2020.

Budget

12 000 EUR

Gemeenten

Sint-Laureins

Stel een vraag