PRUP - Nieuwe stedelijke wijk ‘Burchtdam’ te Ninove

Het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) bereidt de juridische voorwaarden voor om op de Fabeltasite een nieuwe stedelijke wijk aan te leggen. Deze wijk bestaat uit woningen en woonondersteunende functies zoals winkels, diensten, kleinschalige bedrijvigheid, gemeenschapsdiensten bv. een schooltje, groenaanleg, een nieuwe brug over de Dender en de noodzakelijke wegenaanleg. Doel? Een breed aanbod aan woningtypes in een levendige en aangename stadswijk zonder het bestaande winkelaanbod in het stadscentrum te beconcurreren. Het PRUP maakt deel uit van het project Burchtdamsite Ninove.

Actueel

  • Fase in het PRUP-proces: raadpleging en adviesvraag startnota is afgerond. Die vond plaats van 16 juli 2018 tot en met 13 september 2018.  Op 3 juli vond een publieksmoment plaats om de procedure en inhoud toe te lichten. Bekijk de panelen die toen werden gebruikt en lees het participatieverslag. In de aanloop naar de opmaak van het voorontwerp PRUP, vonden enkele participatiesessies plaats met kinderen en jongeren uit Ninove. Centraal stond de vraag welke ideeën zij hebben voor de toekomst van de Fabeltasite.
  • Door een gebrek aan overeenstemming tussen de actoren over bepaalde thema’s werd de opmaak van het PRUP voorlopig stopgezet. Wanneer consensus bereikt wordt, zal er terug verder gewerkt worden aan het RUP.

Timing

Het Prup Nieuwe stedelijke wijk Burchtdam te Ninove is gestart in 2015. Er is geen einddatum gekend.

Budget

100 000 EUR

Gemeenten

Ninove

Stel een vraag