PRUP - Brielmeersen Deinze

De Provincie en de Stad Deinze werken samen om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen. 

Het project heeft 3 grote ruimtelijke ambities:

 1. Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal.
 2. Een nieuw stadionproject ontwikkelen voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze.
 3. De kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum.

 

De Provincie en de Stad Deinze werken aan: 

 • een masterplan dat maatschappelijk gedragen is en ruimtelijk een duurzame ontwikkeling garandeert. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de sociale, de ecologische en de economische dimensie van het project.
 • een voorstel tot vervolgprojectstructuur om het masterplan te realiseren en het beheer ervan te voorzien.

Het masterplan zal een globaal antwoord geven op de verschillende ruimtelijke ambities. De voorgestelde ontwikkelingen moeten elkaar aanvullen en versterken.

In uitvoering van het masterplan maakt de Provincie ook een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Actueel

 • Op 18 december 2019 stelde de provincieraad het ontwerp PRUP ‘Brielmeersen’ te Deinze voorlopig vast
 • Het openbaar onderzoek van het ontwerp PRUP loopt van 3 februari 2020 t.e.m. 2 april 2020. Alle documenten in het kader van het openbaar onderzoek kan je op verschillende manieren inkijken:
 • Heb je een opmerking of een bezwaar? Dat kan je indienen:
  • Per mail naar procoro@oost-vlaanderen.be
  • Per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs:
   • Provinciaal Administratief Centrum, t.a.v. Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
   • of Stadhuis van Deinze, DC Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze

Timing

De definitieve vaststelling van het PRUP is voorzien in september 2020.

Budget

114 800 EUR voor het geïntegreerd planningsproces

Partners

Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Deinze, KMSK Deinze

Gemeenten

Stad Deinze

Stel een vraag