De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP - Brielmeersen Deinze

De Provincie en de Stad Deinze werken samen om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen. 

Het project heeft 3 grote ruimtelijke ambities:

  1. Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal.
  2. Een nieuw stadionproject ontwikkelen voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze.
  3. De kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum.

 

Het masterplan geeft een globaal antwoord op de verschillende ruimtelijke ambities. De voorgestelde ontwikkelingen moeten elkaar aanvullen en versterken. Het masterplan resulteert nu in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Actueel

De provincieraad stelde het PRUP Brielmeersen te Deinze definitief vast op 2 september 2020.

Timing

De definitieve vaststelling van het PRUP Brielmeersen te Deinze wordt op 3 november 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan treedt bijgevolg in werking op 17 november 2020.

Budget

114 800 EUR voor het geïntegreerd planningsproces

Partners

Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Deinze, KMSK Deinze

Gemeenten

Stad Deinze

Stel een vraag