PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen - Geef kleur aan je stad

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Samen met de burgers gaan de Provincie en de stad Geraardsbergen op zoek naar antwoorden op vragen zoals: 

 • Tot waar reikt de stad en waar begint de open ruimte?
 • Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?
 • Hoe maken we van Geraardsbergen een aangename winkelstad?
 • Hoe ontwikkelen we het toerisme? 
 • Welke mobiliteit willen we? 
 • Wat met horeca en de diensten?

De Provincie neemt dit project op zich omdat de resultaten een grote impact hebben op de omliggende steden en gemeenten. Een stad heeft namelijk een grote aantrekkingskracht. Mensen komen er winkelen, ontspannen, werken en wonen.

Actueel

Om de scheiding of afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied te bepalen, maken we een ruimtelijke toekomstvisie op voor de stad. Die ruimtelijke visie wordt wettelijk vertaald in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). De opmaak van dat PRUP doorloopt een aantal fases

 • Alle documenten van de publieke raadplegingen en voorbije participatiemomenten vind je onderaan de pagina terug.
 • De adviezen en reacties die verzameld werden tijdens de tweede publieke raadpleging werden verwerkt in de scopingnota. In een aparte nota ‘Verwerking adviezen en reacties’ geven we weer met welke reacties we rekening houden en met welke niet. De scopingnota werd goedgekeurd door de deputatie en vervangt de startnota.
 • Wil je meer in detail weten hoe het verdere planningsproces zal lopen? Lees dan deze informatieve procesnota.
 • Deelplan verwevingszone Schendelbeke: voor dit deelplan werd de expertise van een ontwerp- en participatiebureau ingeroepen. Het ontwerpen van deze verwevingszone waar bedrijvigheid, ruimte voor park, natuur, ontspanning en eventueel wonen samenkomen, is noodzakelijk om onze (open) ruimte, die steeds schaarser wordt, beter in te zetten.
 • Infomoment deelplan verwevingszone Schendelbeke: op 11 oktober lichten we de conclusies van het informatie- en dialoogmoment van 26 juni toe en stellen we het voorkeursscenario voor. Wil je meer weten over de plannen voor het verwevingsgebied? Schrijf je in voor het informatiemoment in het buurthuis te Schendelbeke (Dagmoedstraat 14) van 17 uur tot 18.30 uur of van 19.30 tot 21 uur. De agenda en meer info vind je in deze uitnodiging.

Timing

Het afbakeningsproces verloopt in 3 fasen:

 1. Fase 1 (afgelopen): opmaak economische studie, woonstudie en detailhandelstudie. Hieruit volgden enkele beleidsaanbevelingen. Die zijn geen beslist beleid. De aanbevelingen spreken elkaar soms tegen omdat die focussen op hun eigen beleidsdomein.
 2. Fase 2 (afgelopen): de resultaten van de studies vertaalt de Provincie in een ruimtelijke visie voor de stad.
 3. Fase 3 (lopend): wettelijke verankering van de ruimtelijke visie via een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP). De stuurgroep neemt de beleidsbeslissingen.

Budget

350 000 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Stad Geraardsbergen 
 • Departement Omgeving, Vlaanderen

Gemeenten

Geraardsbergen

Stel een vraag