PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen - Geef kleur aan je stad

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Samen met de burgers gaan de Provincie en de stad Geraardsbergen op zoek naar antwoorden op vragen zoals: 

 • Tot waar reikt de stad en waar begint de open ruimte?
 • Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?
 • Hoe maken we van Geraardsbergen een aangename winkelstad?
 • Hoe ontwikkelen we het toerisme? 
 • Welke mobiliteit willen we? 
 • Wat met horeca en de diensten?

De Provincie neemt dit project op zich omdat de resultaten een grote impact hebben op de omliggende steden en gemeenten. Een stad heeft namelijk een grote aantrekkingskracht. Mensen komen er winkelen, ontspannen, werken en wonen.

Actueel

Om de scheiding of afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied te bepalen, maken we een ruimtelijke toekomstvisie op voor de stad. Die ruimtelijke visie wordt wettelijk vertaald in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). De opmaak van dat PRUP doorloopt een aantal fases

 • Alle documenten van de publieke raadplegingen en voorbije participatiemomenten vind je onderaan de pagina terug.
 • De adviezen en reacties die verzameld werden tijdens de tweede publieke raadpleging werden verwerkt in de scopingnota. In een aparte nota ‘Verwerking adviezen en reacties’ geven we weer met welke reacties we rekening houden en met welke niet. De scopingnota werd goedgekeurd door de deputatie en vervangt de startnota.
 • Wil je meer in detail weten hoe het verdere planningsproces zal lopen? Lees dan deze informatieve procesnota.
 • Voor het deelplan verwevingszone Schendelbeke werd de expertise van een ontwerp- en participatiebureau ingeroepen. Deze opdracht is afgerond. Het voorkeursscenario en de vertaling daarvan in een grafisch plan werden op 11 oktober aan de inwoners van Schendelbeke voorgesteld. Dit wordt nu verder opgenomen in het voorontwerp PRUP samen met de andere deelplannen. Het openbaar onderzoek voor het ontwerp RUP wordt georganiseerd in het najaar van 2025. 

Timing

Het afbakeningsproces verloopt in 3 fasen:

 1. Fase 1 (afgelopen): opmaak economische studie, woonstudie en detailhandelstudie. Hieruit volgden enkele beleidsaanbevelingen. Die zijn geen beslist beleid. De aanbevelingen spreken elkaar soms tegen omdat die focussen op hun eigen beleidsdomein.
 2. Fase 2 (afgelopen): de resultaten van de studies vertaalt de Provincie in een ruimtelijke visie voor de stad.
 3. Fase 3 (lopend): wettelijke verankering van de ruimtelijke visie via een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP). De stuurgroep neemt de beleidsbeslissingen.

Budget

350 000 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Stad Geraardsbergen 
 • Departement Omgeving, Vlaanderen

Gemeenten

Geraardsbergen

Stel een vraag