De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren: Stationsomgeving - Gasdamsite

In het kader van het Afbakeningsproject kleinstedelijk gebied Beveren, onderzoekt de Provincie de ruime stationsomgeving in Beveren. 

In Beveren ligt het station niet centraal in de stad, zoals in vele andere steden.

Ten zuiden van de spoorlijn ligt de kmo-zone Gasdam, die slechts gedeeltelijk is ingevuld met bedrijven. De kmo-zone ligt naast het rijksarchief, de tennissite en enkele open landbouwgronden. 

Een verdere ontwikkeling van de Gasdamsite als kmo-zone is niet aangewezen door de slechte bereikbaarheid, maar het gebied heeft andere mogelijkheden omdat het zo dicht bij het station ligt. 

De Provincie een aantal scenario’s uit voor de toekomst van dit gebied: 

  1. een volledige ontwikkeling als woongebied;
  2. een volledige ontwikkeling als kantoorgebied met aandacht voor openbaar vervoer;
  3. een volledige ontwikkeling als recreatiegebied complementair aan het bestaande recreatie-aanbod van Beveren en gecombineerd met gemeenschapsvoorzieningen;
  4. een combinatie van de bovenste 3.

De Provincie zal de toekomstscenario’s afwegen tegen de huidige situatie en tegen het scenario waarbij de Gasdamsite volledig zou ontwikkeld worden als kmo-zone. Daarbij houdt de Provincie rekening met bereikbaarheid en verschillende alternatieven.

Actueel

  • Opmaak startnota voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren. De startnota bevat ook een milieuluik.
  • Verwacht 2019: raadpleging van de voorlopige startnota door de bevolking en organisatie participatiemoment.

Timing

Gezien het uitgebreide planningsproces verwacht de Provincie ten vroegste binnen twee jaar na de raadpleging van de startnota een definitieve vaststelling van de afbakening en het PRUP van de ontwikkeling van de stationsomgeving-Gasdamsite. 

Budget

96 000 EUR: opmaak geïntegreerde plan-MER

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Gemeente Beveren 

Gemeenten

Beveren

Stel een vraag