De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren : woonontwikkeling Grote Heide

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Beveren aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren

Eén van de deelprojecten is het woonuitbreidingsgebied Grote Heide. Aan beide zijden van de centrale weg voorzien de Provincie en de gemeente Beveren een nieuwe woonbuurt met landschappelijk karakter. Een groot deel van het gebied is ingetekend als signaalgebied  wat betekent dat er voldoende ruimte voor water moet zijn. Ook de mobiliteit krijgt de nodige aandacht. 

De ambitie is om in de Grote Heide een nieuwe verkavelingsvorm te ontwikkelen, waar grote delen van het landschap bewaard blijven en waar mensen in het groen én tegelijk dichtbij de voordelen en de voorzieningen van de stad kunnen wonen. Ook door de vormgeving, de architectuur en een variatie aan woningtypes, zal je hier kwalitatief, betaalbaar en comfortabel wonen. 

Het project kreeg vorm in het kader van aan ander project van de Vlaamse Bouwmeester:
‘Wonen in een collectief landschap’. Een charter bevat de ambities en krachtlijnen van het project.

Actueel

  • Opmaak startnota voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren. De startnota bevat ook een milieuluik.
  • Verwacht 2019: raadpleging van de voorlopige startnota door de bevolking en organisatie participatiemoment.

Timing

Gezien het uitgebreide planningsproces verwacht de Provincie ten vroegste binnen twee jaar na de raadpleging van de startnota een definitieve vaststelling van het PRUP Grote Heide.

Budget

96 000 EUR: opmaak geïntegreerd plan-MER

Partners

  • Gemeente Beveren 
  • Matexi 
  • Coördinatiecommissie integraal waterbeleid

Gemeenten

Beveren

Stel een vraag