De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren : ontwikkeling Meersen-noord

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Beveren aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren. Een van de deelprojecten is het woonuitbreidingsgebied Meersen-noord. 

Dit gebied heeft ten zuiden van de Molenbeek al een woonontwikkeling. Het noordelijk deel is woonuitbreidingsgebied, maar binnen het afbakeningsproces bekijkt de Provincie of dit nog gewenst is. Een groot deel van het gebied is ingetekend als signaalgebied wat betekent dat er voldoende ruimte voor water moet zijn. Ook de mobiliteit krijgt de nodige aandacht. 

De Provincie en de gemeente Beveren bekijken drie ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied:

 1. een volledige ontwikkeling als groenzone en parkzone met zachte recreatie;
 2. een gecombineerde ontwikkeling als woongebied en stedelijk groengebied waarbij
  - minimaal 30 meter bouwvrij blijft langs de Molenbeek
  - maximaal 25% van het gebied ontwikkeld wordt als woongebied
  - de rest ontwikkeld wordt als een aaneensluitend groengebied;
 3. een gecombineerde ontwikkeling als woongebied en stedelijk groengebied waarbij
  - minimaal 30 meter bouwvrij blijft langs de Molenbeek
  - maximaal 45% van het resterend gebied ontwikkeld wordt als woongebied
  - de rest ontwikkeld wordt als een aaneensluitend groengebied.

Actueel

 • Opmaak startnota voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren. De startnota bevat ook een milieuluik.
 • Verwacht 2020: raadpleging van de voorlopige startnota door de bevolking en organisatie participatiemoment.

Timing

Gezien het uitgebreide planningsproces verwacht de Provincie ten vroegste binnen twee jaar na de raadpleging van de startnota een definitieve vaststelling van het PRUP Meersen- Noord.

Budget

96 000 EUR: opmaak geïntegreerd plan-MER

Partners

 • Gemeente Beveren 
 • Coördinatiecommissie integraal waterbeleid

Gemeenten

Beveren

Stel een vraag