Masterplan Brielmeersen Deinze

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen, werken de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze samen aan:

  • een maatschappelijk gedragen masterplan  voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met aandacht voor de sociale, de ecologische en de economische implicaties en
  • een voorstel om het masterplan uit te voeren en te beheren. 

Het project heeft drie grote ruimtelijke ambities:

  1. het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal,
  2. een nieuw stadion realiseren voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze en
  3. de kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum.

Actueel

De deputatie en het college van burgemeester en schepenen keurden in september 2018 het eindrapport voor het masterplan en het voorstel van vervolgstructuur goed. De deputatie besliste eind februari ook al tot opstart van het geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Timing

Het masterplantraject is afgerond. Meer informatie over het geïntegreerd planningsproces is te vinden op de pagina van het  PRUP Brielmeersen Deinze.

Budget

165 000 EUR (zonder Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan)

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Stad Deinze
  • KMSK Deinze

Gemeenten

Deinze

Stel een vraag