De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Interreg-project FRAMES

In Oost-Vlaanderen hebben heel wat gebieden regelmatig te kampen met wateroverlast. Om hierop een antwoord te bieden is de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met andere partners gestart met het FRAMES-project. Het project werkt aan een meerlaagse waterveiligheid, waarbij overheden, burgers, buurten en bedrijven elk hun steentje bijdragen aan de aanpak van wateroverlast

Momenteel lopen er proefprojecten in Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw. FRAMES wil testen welke rol burgers, bedrijven en de buurt in de overstromingsaanpak kunnen opnemen en hoe ze daarbij ondersteund kunnen worden. Het project richt zich in de eerste plaats op wateroverlast; maar het wordt gekoppeld aan bredere thema’s in de buurt zoals veiligheid en groenbeleving.

Actueel

Het project FRAMES loopt af in 2020. We voorzien nog enkele momenten waar de resultaten van het project toelichten:

In Ninove: 'Ninove-Zuid klaar voor de toekomst' - 15 januari 2020

De voorbije maanden werkten de Stad Ninove en de Provincie aan een plan om de omgeving van de Pollarewijk, het Park en de Burchtdam helemaal klaar te maken voor de toekomst. Op 15 januari kon je ontdekken hoe die plannen rond klimaat en andere uitdagingen zoals mobiliteit en groenvoorziening er uitzien.

Timing

Het project loopt van 1 oktober 2016 tot en met 31 januari 2020.

Budget

317 250 EUR

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Interreg
  • Universiteit Gent

Gemeenten

Belgische pilootcases:  Ninove en Denderleeuw.

Stel een vraag