De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Herstructurering en doordachte uitbouw van de ‘Recreatiepool Donk’ in Berlare

Dit project wil het toeristisch en recreatief aanbod op en rond het Donkmeer op een duurzame manier uitbouwen. We onderzoeken hoe het domein Nieuwdonk geïntegreerd kan worden in de recreatiepool en in het geheel van de Kalkense Meersen en het Donkmeer.

Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De grote ecologische diversiteit, het waardevolle landschap en het unieke erfgoed zetten we in als troeven.

Hoe gaan we te werk?

  • Uitvoerende acties: herinrichting van de onthaalpoort en het Donkoeverpark, organisatie en publicatie van wandel- en fietstochten, het in de kijker zetten van korte ketenlandbouw,…
  • Uitwerken langetermijnvisie: deze visie moet overheden en lokale betrokkenen ondersteunen in het nemen van beslissingen voor investeringen, vergunningen en dergelijke.

In alle acties streven we naar een intense samenwerking met uiteenlopende betrokkenen: overheidsinstanties, lokale verenigingen, uitbaters, bewoners, …

Actueel

De visievorming voor de recreatiepool Donk in Berlare is klaar! Benieuwd hoe deze visie eruit ziet?

Ontdek vanaf 28 mei de plannen voor het gebied op de openluchttentoonstelling aan de site van de Donkere Wolk (Brielstraat/Picknickweide) en de bijhorende wandeltentoonstelling (start onthaalpoort Donkmeer). Beide tentoonstellingen kan je bezoeken tot eind september.

>> Download de wandelbrochure

Timing

Het project loopt van 1 augustus 2017 tot 31 augustus 2021.

Budget

66 733 EUR

Partners

Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Berlare, Regionaal Landschap Schelde Durme, Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland, Strategisch project Schelde Sterk Merk, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014-2020.

Gemeenten

Berlare

Stel een vraag