Buurzame warmte

De Provincie werkt aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en duurzame energie. Eén van de pijlers daarbij is de aansluiting op een warmtenet. Momenteel worden enkel nieuwbouwprojecten of grote units aangesloten. Maar we willen ook de burger laten aansluiten op het warmtenet zodat iedereen kan genieten van duurzame restwarmte van een fabriek of verbrandingsoven uit de buurt.

Om dit te realiseren is vooronderzoek nodig. Daarom gaan we aan de slag met gemeenten die al een warmtezoneringsplan en/of visie hebben en een concreet plan om een warmtenet aan te leggen.

We onderzoeken drie pijlers:

 1. Technisch: Wat is er technisch nodig om aan te sluiten op het warmtenet? We onderzoeken de huidige toestand van de verwarming, we gaan na hoe goed het huis geïsoleerd is en welk energielabel het huis heeft. We ontzorgen de inwoners via renovatieadvies aan huis. We brengen de stookplaatsen in kaart, we maken keuzekaarten voor de bewoners…  Kunnen we tussentijdse oplossingen aanbieden als de stookketel in panne zou vallen?
 2. Financieel: Wat is het kostenplaatje van de aansluiting? Welke subsidies en/of premies zijn er? Wat is het prijsvoordeel tegenover de huidige warmtetechnieken en welke andere businessmodellen hebben we nodig?
 3. Gedrag: Hoe sensibiliseren we de burger? Hoe betrekken we de burger bij de aansluiting? Hoe gaan we om met al die veranderingen? Hoe beperken we de keuzestress en hoe komt de juiste informatie op een juiste manier tot bij de burger? Daarvoor gebruiken we onder andere het geWOONtebreker traject. Ook al beperkt het project zich tot een bepaalde straat, we sensibiliseren alle burgers. We ondersteunen de gemeenten om hun beleid richting gasvrije gemeente verder uit te werken.

 

In Nederland beslisten ze al om van het gas af te gaan. Wil je meer weten? Bekijk dan zeker dit project in Rotterdam.

Actueel

 • Zelzate en Evergem nemen deel.
 • De participatie met de bewoners en de sensibiliseringscampagne voor de burger werden afgerond.
 • Eind 2022 vonden de eerste huisbezoeken voor de opmaak van een Energie Prestatie Certificaat (EPC) en stookplaatbeschrijving plaats.
 • In Zelzate werden 9 van de 13 woningen verder onderzocht. En in Evergem 23 van de 40. De info die hieruit voortvloeit, wordt gebruikt voor beleidsadvies.

Pilootgemeenten gezocht!

Buurzame warmte zoekt een derde pilootgemeente. Doet jouw gemeente mee?

 

Wat houdt het in?

 • Buurzame warmte onderzoekt hoe we bestaande particuliere woningen kunnen aansluiten op een warmtenet. We kijken naar technische en financiële vragen en gedragsverandering.
 • Samen met de stad of gemeente bekijken we welke straten of wijk goed gelegen zijn.
 • Een 25-tal woningen op het traject van het warmtenet worden doorgelicht via een EPC-attest en een stookplaatsbeschrijving. Nieuwbouw of appartementen komen niet in aanmerking. Het is gratis voor de inwoners.
 • De gemeente wordt via de duurzaamheidsambtenaar betrokken bij elke stap van het project. Voor het luik sensibilisering bekijken we samen wat, financieel, haalbaar is.
 • Het project gaat van start in september 2023. De EPC’s worden afgenomen tussen december 2023 en februari 2024.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Jouw gemeente heeft een warmtezoneringsplan en/of visie of er is een concreet plan om een warmtenet aan te leggen.
 • De gemeente staat in voor de communicatie via sociale media, is aanwezig op de 2 infomomenten voor de bewoners en stelt accommodatie ter beschikking voor deze momenten.
 • Omschrijf kort jouw case: welke warmtebron(nen) zijn er, waar liggen de woningen die je wenst aan te sluiten? Dien jouw aanvraag in t.e.m. 15 september 2023 via ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be. Vragen? Neem contact op met Sofie via 0499 86 74 03 (makkelijkst bereikbaar op woensdagvoormiddag en donderdagvoormiddag).

Timing

Het project start in oktober 2022 en loopt tot december 2024.

Budget

In 2022: 10.000 EUR voor het opmaken van EPC’s en stookplaatsbeschrijving van de huizen die in het pilootproject zitten. 

In 2023: 22.239,40 EUR voor het opmaken van EPC’s en stookplaatsbeschrijving van de huizen die in het pilootproject zitten.

Gemeenten

Zelzate en Evergem