De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Burchtdamsite Ninove

De Fabeltafabriek van Ninove sloot begin 2005 haar deuren. Waar ooit 600 mensen werkten, staat nu een grotendeels lege loods. Maar de Fabelstasite heeft een grote oppervlakte, ligt vlakbij het stadscentrum en heeft heel wat mogelijkheden op het vlak van stedelijk en klimaatbestendig wonen en ecologie.

De partners willen via dit project een nieuw stadsdeel ontwikkelen, rekening houdend met de waterproblematiek en de moeilijke bereikbaarheid van het terrein. Hiervoor houden ze rekening met de mening van de inwoners en de resultaten van een ontwerpend onderzoek. Dat bestudeert de mogelijkheden van het gebied en de omgeving. 

Een brownfieldconvenant bevat de ambities en voorwaarden van elke partner. Eén van de bepalingen in dat convenant is de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Bij de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove' hebben we het effect op de waterstand van de Dender bij zware regenval onderzocht bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein op 2 mogelijke locaties: de Okegemmeersen en de Fabelta/Burchtdamsite. Deze studie toont bijkomende inzichten over de waterproblematiek op de Fabelta/Burchtdamsite.

Wat betreft omgaan met overstromingen, verwijzen we graag naar het project FRAMES

Actueel

  • Fase 1 is afgerond: ontwerpend onderzoek.
  • Fase 2 is opgestart: opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Dat plan legt de juridische bestemmingen vast om het project uitvoerbaar te maken.
    • Fase in het PRUP-proces: De publieke raadpleging van de startnota is achter de rug. De volgende fase is de opmaak van een scopingsnota die aangeeft hoe er met de elementen uit de publieke raadpleging wordt omgegaan. 

Timing

De eerste vergunningen voor de bouwwerken moeten tegen september 2020 afgeleverd kunnen worden.

Budget

150 000 EUR

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Stad Ninove
  • Beaulieu International Group (BIG)
  • De Vlaamse Waterweg
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
  • OVAM

Gemeenten

Ninove

Stel een vraag