Burchtdamsite Ninove

De Fabeltafabriek van Ninove sloot begin 2005 haar deuren. Waar ooit 600 mensen werkten, staat nu een deels lege loods. Maar de Fabelstasite heeft een grote oppervlakte, ligt vlakbij het stadscentrum en heeft heel wat mogelijkheden op het vlak van stedelijk en klimaatbestendig wonen en ecologie.

De partners willen via dit project een nieuw stadsdeel ontwikkelen, rekening houdend met de waterproblematiek, de moeilijke bereikbaarheid en de mening van de inwoners.

De Provincie is ook betrokken in de visievorming voor het groengebied rond de Fabelstasite. Doelstelling is een strategie te ontwikkelen om de veerkracht bij overstromingen te vergroten. Het project zet in op hergebruik van hemelwater, vertraagd infiltreren en waterbuffering met vertraagde afvoer.

Actueel

  • Fase 1 is afgerond: ontwerpend onderzoek.
  • Fase 2 is opgestart: opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Dat plan legt de juridische bestemmingen vast om het project uitvoerbaar te maken. De startnota is opgemaakt. Hierover werd een publieke raadpleging gehouden. Het planvormingsproces kan echter niet verder gezet zolang de actoren het niet eens zijn met elkaar over cruciale keuzes die gemaakt moeten worden.
  • In kader van het Europese Interreg-project FRAMES werd een visie uitgetekend voor de klimaatadaptieve inrichting van dit gebied. De Stad Ninove en SOLVA werken deze visie momenteel verder uit. Meer info vind je via het project Ruimte voor water – Samen werken aan een Dender in balans.
  • Eens er inhoudelijk een akkoord is over de nog te behandelen thema’s zal een nieuwe startnota opgemaakt worden en zal opnieuw een publieke raadpleging gehouden worden.

Timing

Het project is gestart in 2015. Er is geen einddatum gekend.

Budget

150 000 EUR

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Stad Ninove
  • Beaulieu International Group (BIG)
  • De Vlaamse Waterweg
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
  • OVAM

Gemeenten

Ninove