De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

BRV Proeftuin Dendervallei

 Via de BRV Proeftuin - Werk maken van ruimtelijke transformaties in de Dendervallei:

 • werken we op gebiedsgerichte en geïntegreerde wijze verder aan de ruimtelijke uitdagingen in de Dendervallei en
 • onderzoeken we welke ruimtelijke veranderingen er nodig zijn voor het aanpakken van overstromingen en de energietransitie.

Het project gaat bijvoorbeeld na hoe we er voor kunnen zorgen dat overstromingsgevoelige gebieden niet verder bebouwd worden of bebouwing op termijn verdwijnt. Hoe kunnen we ruimte vrijwaren voor hernieuwbare energieproductie, opslag en omslag? Hoe koppelen we dit aan de ambities uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) rond ontsnippering, de versterking van knooppunten en ruimtelijk rendement?

De BRV Proeftuin vloeit voort uit het strategisch project Denderland.

Actueel

In 2019 focust het project op:

 • Water: Voor de pilootgebieden Geraardsbergen en Affligem-Denderleeuw-Liedekerke onderzoeken we welke ruimtelijke instrumenten we kunnen inzetten om:
  • te voorkomen dat er nog in overstromingsgevoelige gebied gebouwd wordt en
  • overstromingsgevoelige bebouwing op termijn uit te doven.
 • Energie: We onderzoeken welke ruimtelijke en financiële instrumenten we kunnen inzetten om:
  • de ruimtelijke visie Energielandschap Denderland beleids- en planmatig te verankeren,
  • op specifieke locaties ruimte voor energieproductie en -opslag te vrijwaren en
  • rechtstreekse participatie bij hernieuwbare energieprojecten af te dwingen.

Timing

De BRV Proeftuin loopt van 1 juni 2018 tot 31 december 2019.

Tegen eind 2019 maken we de vertaalslag van ‘wat’ (visie) naar ‘hoe’ (realisatie). We gaan daarom na welke ruimtelijke maatregelen en (nieuwe) instrumenten (landinrichting, instrumentendecreet, sectorale wetgeving, …) het meest effectief zijn om ruimte voor water en energie in de Dendervallei vrij te maken en te vrijwaren. En we gaan na voor welke maatregelen meer of minder maatschappelijk draagvlak bestaat. 

Budget

100 000 EUR voor personeels- en werkingskosten

100 000 EUR studiekosten 

Partners

Provincie Oost-Vlaanderen, Departement Omgeving, de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Landmaatschappij.

Gemeenten

Aalst, Affligem, Denderleeuw, Haaltert, Liedekerke, Lierde, Roosdaal, Ninove, Geraardsbergen.

Stel een vraag