Bedrijvigheid Oudenaarde

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het belangrijk dat (regionale) bedrijven een plaats blijven vinden binnen het stedelijk gebied.

Het project wil in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. Het gaat hierbij om het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden, het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten, het toestaan van hogere bebouwing, het toestaan van kleinere eenheden, een multifunctionelere invulling, … Het project wil ook kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken aangrijpen.

Verder zijn er regionale bedrijfsactiviteiten die op vandaag niet de juiste bestemming hebben en dus zonevreemd zijn. Het project wil ook een oplossing bieden voor die zonevreemde regionale bedrijfsactiviteiten. Het gaat hierbij vooral over het bedrijventerrein ‘Coupure’. 

Actueel

Opstartfase

Timing

Het project loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2021.

Budget

463 602, 43 EUR

Partners

Stad Oudenaarde

Gemeenten

Stad Oudenaarde

Stel een vraag