De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren

De Provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Wetteren onderzoeken via een afbakeningsproject de verdere ontwikkeling van het stedelijke gebied in Wetteren en haar functies. De afbakening vormt de grens tussen het stedelijke gebied (waar verdere ontwikkelingen gestimuleerd worden) en het buitengebied (waar natuur, landbouw en eventuele bebouwingsvormen een eigen groeiritme hebben).

Het project wil volgende vragen beantwoorden:

 • Tot waar reikt de stad en waar begint de open ruimte?
 • Hoe zorgen we ervoor dat Wetteren een stedelijke gemeente is waar het goed is om te wonen, werken, ontspannen, …?
 • Wat is de ruimtelijke toekomstvisie voor Wetteren en wat is de relatie met omliggende steden en gemeenten?

Woningprogrammatie, bovenlokale mobiliteit en eventuele uitbreiding van regionale bedrijvigheid zijn hierbij belangrijke thema’s.

Aan de Scheldeoevers in het centrum van Wetteren zijn woonzorgcentra, scholen, bedrijven en woonontwikkelaars op zoek naar extra ruimte. Het Scheldepark, tussen de open ruimte en het centrum, speelt een belangrijke rol in de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Wetteren. Om deze ontwikkeling verder uit te werken, wordt een nieuw project opgezet: Masterplan Scheldepark Oost. Dit Masterplan en het afbakeningsproces hangen sterk samen en zullen elkaar beïnvloeden en versterken. 

Actueel

 • Opstart traject Afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren.
 • 1 april 2021: Start Samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Wetteren en de Provincie Oost-Vlaanderen: Masterplan Scheldepark Oost (in Wetteren).

Timing

Het einde van dit afbakeningstraject is voorzien voor eind 2023. Het Masterplanproject loopt van 1 april 2021 tot en met 30 september 2022.

Budget

 • Opmaak PRUP: 125.000 EUR
 • Opmaak plan-MER: 125.000 EUR
 • Masterplanproject: 270.550 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Lokaal bestuur Wetteren
 • Gemeente Melle

Gemeenten

Wetteren, Melle

Stel een vraag