PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren

De Provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Wetteren onderzoeken via een afbakeningsproject de verdere ontwikkeling van het stedelijke gebied in Wetteren en haar functies. De afbakening vormt de grens tussen het stedelijke gebied (waar verdere ontwikkelingen gestimuleerd worden) en het buitengebied (waar natuur, landbouw en eventuele bebouwingsvormen een eigen groeiritme hebben).

Het project wil volgende vragen beantwoorden:

  • Tot waar reikt de stad en waar begint de open ruimte?
  • Hoe zorgen we ervoor dat Wetteren een stedelijke gemeente is waar het goed is om te wonen, werken, ontspannen, …?
  • Wat is de ruimtelijke toekomstvisie voor Wetteren en wat is de relatie met omliggende steden en gemeenten?

Woningprogrammatie, bovenlokale mobiliteit en eventuele uitbreiding van regionale bedrijvigheid zijn hierbij belangrijke thema’s.

Ondertussen wordt ook gewerkt aan een Masterplan Scheldepark Wetteren en een Masterplan Wetteren Noord-Zuidverbinding. Beide Masterplannen en het afbakeningsproces zijn nauw met elkaar verbonden en zullen elkaar beïnvloeden en versterken.

Actueel

  • Opstart traject Afbakening kleinstedelijk gebied Wetteren.

Timing

Het einde van dit afbakeningstraject is voorzien voor eind 2023. 

Budget

  • Opmaak PRUP: 125.000 EUR
  • Opmaak plan-MER: 125.000 EUR

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Lokaal bestuur Wetteren
  • Gemeente Melle

Gemeenten

Wetteren, Melle