De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Beveren aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren. De Provincie bepaalt de grenzen van het stedelijk gebied en geeft aan waar groei, concentratie en verdichting wenselijk zijn en waar niet. 

Centraal staan de (nieuwe) woonontwikkelingen, (nieuwe) bedrijventerreinen, bovenlokale recreatieve infrastructuren, gemeenschapsvoorzieningen en stedelijke groengebieden. Ook mobiliteit en watergevoeligheid spelen hier een belangrijke rol.

Er zijn al heel wat bedrijven aanwezig in Beveren. Dat zorgt voor een grote mobiliteitsdruk. Daarom kiest de Provincie ervoor om geen bijkomende regionale bedrijventerreinen te voorzien binnen het afbakeningsproces. De focus ligt op:

  • de woonprojecten Grote Heide en Meersen-Noord;
  • de reconversie van de Gasdamsite (stationsomgeving en KMO-zone);
  • de problematiek van de detailhandel langs de N70. 

Actueel

  • Opmaak startnota voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Beveren. De startnota bevat ook een milieuluik.
  • Verwacht 2020: raadpleging van de startnota door de bevolking en organisatie participatiemoment.

Timing

Gezien het uitgebreide planningsproces verwacht de Provincie ten vroegste binnen twee jaar na de raadpleging van de startnota een definitieve vaststelling van de afbakening.

Budget

De Provincie voorziet 96 587 EUR voor het opmaken van het geïntegreerde plan-MER in kader van PRUP-proces.

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Stad Beveren

Gemeenten

Beveren

Stel een vraag