De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Voorbereidende fase

De Provincie deed een eerste denkoefening met de kernnota Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 als resultaat. Die kernnota beschrijft de strategische visie waar de Provincie naar streeft op lange termijn.

De bouwstenen van de kernnota zijn:

  • Gezondheid en veiligheid
  • Kwaliteit en comfort
  • Klimaatgezondheid
  • Identiteit en authenticiteit
  • Autonomie robuustheid
  • Welvaart
  • Rechtvaardigheid
  • Sociale cohesie en inclusie

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61