Lancering Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Op vrijdag 13 mei 2022 vond de lancering van het voorontwerp van het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ plaats.

Dit is nog niet het definitieve plan, maar het voorontwerp als basis voor overleg. Om tot ons finaal Beleidsplan te komen (in 2023) hebben we namelijk jouw stem en kennis nodig. We willen van het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ een breed gedragen en uitvoeringsgericht beleidsinstrument maken. Een plan waar iedereen mee aan de slag wil en kan gaan. 

Tijdens het evenement dompelden we de aanwezigen onder in de kijk op de ruimte en de toekomst voor Oost-Vlaanderen. Hoe gaan we slim om met de beschikbare ruimte? Hoe kunnen we ons beschermen tegen de impact van klimaatverandering? Waar en hoe kunnen we de energietransitie faciliteren? … Bekijk alvast het toekomstbeeld.

Presentaties

Hoe gaat het hierna verder?

De lancering op 13 mei is uiteraard niet onze eindhalte. Ook daarna werken we het beleidsplan verder uit. Dit doen we niet alleen, hiervoor maken we graag gebruik van jullie kennis via overlegtafels en individueel overleg.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 75 61