Conceptnota

In de voorbereidende fase van een nieuw Beleidsplan Ruimte maakt de Provincie een conceptnota op.

De conceptnota geeft aan welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen in een ruimtelijk beleidsplan of in een beleidskader en geeft kernachtig de ambities weer. 

De conceptnota bestaat uit:

Raadpleging

Met deze conceptnota staan we in de startblokken om een participatief traject aan te vatten. We hebben de visie en doelstellingen verwoord en willen daarmee een ruim debat op hoofdlijnen aangaan. Met de elementen die in de discussies en adviezen aangereikt worden, gaan we dan verder aan de slag. In een volgende fase werken we het voorontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan uit.

Tijdens de raadpleging geven verschillende instanties advies over de conceptnota. Als Oost-Vlaming kan je meedoen met de raadpleging: je kan de conceptnota inkijken en je opmerkingen of bezwaren indienen. Meer info volgt binnenkort.

Besluit van de Raad

Stel een vraag