Conceptnota

In de voorbereidende fase van een nieuw Beleidsplan Ruimte maakt de Provincie een conceptnota op.

De conceptnota geeft aan welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen in een ruimtelijk beleidsplan of in een beleidskader en geeft kernachtig de ambities weer. 

De conceptnota bestaat uit:

 

Wil je graag een papieren versie? Mail dan naar maakruimte@oost-vlaanderen.be.

Raadpleging

Met deze conceptnota staan we in de startblokken om een participatief traject aan te vatten. We hebben de visie en doelstellingen verwoord en willen daarmee een ruim debat op hoofdlijnen aangaan. Met de elementen die in de discussies en adviezen aangereikt worden, gaan we dan verder aan de slag. In een volgende fase werken we het voorontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan uit.

De publieke raadpleging loopt van 16 september tot en met 14 november 2019. Verschillende  instanties geven advies over de conceptnota. Als Oost-Vlaming kan je meedoen met de raadpleging: je kan de conceptnota inkijken en je opmerkingen of bezwaren indienen.  Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:

  • Op de provinciale website
  • In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Op het gemeentehuis van jouw gemeente

 

Tijdens de periode van de raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:

1)   Vul het online inspraakformulier in 

2)   Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be

3)   Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

 

Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts? Kom dan langs op het participatiemoment dat we organiseren op dinsdag 8 oktober in Gent. Meer info en inschrijven (voor 1 oktober).

Besluit van de Raad

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke Planning

+32 9 267 75 61