Beleidskader warmte

Binnen het Strategisch project Oost-Vlaanderen Energielandschap werkt de Provincie aan een warmtebeleid, met bijzondere aandacht voor het ruimtelijke aspect ervan.

In 2017 bekeek de Provincie wat deel moet uitmaken van het  provinciaal warmtebeleid en wat waar technisch mogelijk is. Vooral de locatie van de productie, transport en opslag van warmte zijn hierbij belangrijk.

Externe partners adviseren de Provincie over de gevolgen en voorwaarden  voor warmteproductie, infrastructuur, transport en opslag. 

Dit moet in het voorjaar 2018 resulteren in een ‘ruimtelijke beleidslijn warmte’.  

Stel een vraag

Oost-Vlaanderen Energielandschap

09 267 75 93