Energielandschap Denderland

Omschrijving

Energielandschap Denderland kadert binnen het strategisch project Denderland. In het kader van Energiek Denderland, één van de 3 kernthema’s van het strategisch project, wil de Provincie haar steentje bijdragen aan hernieuwbare energie in het Denderland door in te zetten op 2 deelprojecten.

  1. Een gedragen ruimtelijke visie voor energielandschap Denderland opmaken, waarin gebiedsgericht en participatief onderzocht wordt welke kansen het Denderland heeft op vlak van grootschalige, hernieuwbare energiewinning (wind, water, zon, biomassa) en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. 
  2. De mogelijkheden bekijken voor kleinschalige hernieuwbare energie uit het landschap. In Geraardsbergen en Denderleeuw bekijkt de Provincie bijvoorbeeld of het mogelijk is om één of meerdere gebouwen te verwarmen met een houtsnipperketel, gevoed met biomassa van lokaal landschapsbeheer

Stand van zaken

  • Op 25 september 2018 is de ruimtelijke visie 'Energielandschap Denderland' voorgesteld aan de stakeholders die participeerden aan het onderzoek, beleidsmakers, professionelen uit de (groene) energiesector, journalisten en het breder publiek. Deze verschillende beleidsniveaus debatteerden en reflecteerden ook over het belang van ruimtelijke energieplanning in Vlaanderen.
  • Via Energielandschap Denderland onderzocht de Provincie voor het eerst hoe energieplanning gericht ingezet kan worden om het Oost-Vlaamse energielandschap van 2050 vorm te geven. 

Timing

Het Strategisch Project Denderland loopt 3 jaar.

Het project startte op 1 oktober 2015 en eindigt op 30 september 2018.

Budget Provincie

  • 150 000 EUR voor personeels- en werkingskosten
  • 450 000 EUR voor studiekosten 

Partners

Stuurgroepleden: Aalst, Affligem, Denderleeuw, Haaltert, Liedekerke, Lierde, Roosdaal, Ninove, Geraardsbergen, Departement Omgeving, Oost-Vlaanderen Energielandschap, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams Brabant, Vlaamse Bouwmeester.

Gemeenten

Aalst, Affligem, Denderleeuw, Haaltert, Liedekerke, Lierde, Roosdaal, Ninove, Geraardsbergen.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke Planning

09 267 75 61