Milieucontract

Het Milieucontract biedt gemeenten extra steun op maat voor hun natuur-, milieu- en klimaatbeleid. 

Hoe werkt het?

In ruil voor een financiële bijdrage biedt een team van deskundigen technisch-wetenschappelijke, juridische, beleidsmatige of educatieve ondersteuning. Milieucontractgemeenten krijgen bovendien 50 % korting op laboratoriumonderzoeken, metingen en vorming. Met het Milieucontract kan een gemeente grotere projecten realiseren, zoals een natuurleerpad aanleggen, een energie- en klimaatactieplan opmaken of erosiebestrijdingsplannen uitvoeren.

Gevarieerd aanbod

Het Milieucontract biedt gemeenten gevarieerde ondersteuning bij projecten rond klimaat en duurzaam bouwen, water, lucht, geluid en hinder, bodem, natuur, en natuur- en milieu-educatie. In overleg zijn ook projecten op maat mogelijk. Bekijk het volledige aanbod van het milieucontract.

Meer info vind je in de Milieucontractbrochure

Stel een vraag

dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling

+32 9 267 78 02