Verbijsterende bijen

De Provincie verdeelt bijenvriendelijke bloemenmengsels aan landbouwers in het voorjaar en aan steden en gemeenten in het najaar.

Perceelranden inzaaien met bijenvriendelijke mengsels helpt de bijen en de biodiversiteit. De bloemen zorgen van mei tot september voor meer nectar en stuifmeel. Steden en gemeenten die zelf aan de slag willen met bijenvriendelijk groenbeheer, vinden inspiratie in de checklist Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad?

Verdeling aan land- en tuinbouwers

Tot 19 maart 2018 konden land- en tuinbouwers een gratis bloemenmengsel aanvragen. Aanvragen is niet meer mogelijk. Wie het bloemenmengsel aanvroeg, ontvangt dit binnenkort op het opgegeven adres.

Lees hier tips voor het aanleggen en beheren van bijenvriendelijke percelen.

Samenstelling bloemenmengsel

Het mengsel bestaat uit: korenbloem, bernagie (komkommerkruid), gele ganzenbloem, phacelia, zonnebloem (middelhoge variëteit), boekweit, kaasjeskruid, goudsbloem, dille, en gele mosterd.

Het bloeiend resultaat zal iets ruiger zijn, waardoor ook akkervogels meegenieten. Het wordt helemaal interessant voor akkervogels als je de ruigte tot het late najaar of zelfs de hele winter laat staan.

Voordeel

Het aangeboden bloemenmengsel kan je aangeven als invulling van het ecologisch aandachtsgebied (EAG). Dit kan voor alle EAG-types, waarop geen landbouwproductie plaatsvindt, bijvoorbeeld akkerranden, braakliggend land en de 1 m teeltvrije zone langs waterlopen (of bufferstroken).

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

09 267 86 79