Verbijsterende bijen

De Provincie verdeelt bijenvriendelijke bloemenmengsels aan landbouwers in het voorjaar en aan steden en gemeenten in het najaar.

Perceelranden inzaaien met bijenvriendelijke mengsels helpt de bijen en de biodiversiteit. De bloemen zorgen van mei tot september voor meer nectar en stuifmeel. Steden en gemeenten die zelf aan de slag willen met bijenvriendelijk groenbeheer, vinden inspiratie in de checklist Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad?

Verdeling aan steden en gemeenten

Oost-Vlaamse steden en gemeenten kunnen tot vrijdag 7 september 2018 gratis bijenvriendelijke bloemenzaden en infoborden aanvragen.

  • Meerjarig bloemenmengsel (500 m²): 

Geschikt voor het inzaaien van overhoekjes, ronde punten, als boomspiegel, in beschadigde bermen in woongebied, in de plaats van grasstroken, … Een meerjarig mengsel zorgt voor een permanentere habitat voor bestuivers en moet je niet jaarlijks zaaien.

  • 6 laagblijvende, tredbestendige bloemensoorten als testcase (per soort: zakje van 10 m²): 

Geschikt voor het bijzaaien in een bestaand gazon. Bijvoorbeeld: wandelstroken op begraafplaatsen, minder intensief gebruikte pleintjes, … Deze soorten zijn bestand tegen frequent maaien en zorgen voor bloeiende kleurrijke grasperken.

  • 1 groot en/of 2 kleine infoborden

Afhaling

Je kan de bloemenzaden en/of infoborden voor je gemeente of stad afhalen op dinsdag 9 oktober in het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen.

Dit afhaalmoment is gekoppeld aan een infovoormiddag over biodiversiteit in openbaar groen. Je krijgt dan ook meer informatie over de testcase en het onderhoud van het meerjarig bloemenmengsel. Noteer alvast dinsdagvoormiddag 9 oktober 2018 in je agenda. Het programma volgt later.

Samenstelling bloemenmengsels

  • Meerjarig bloemenmengsel: rode klaver, slangenkruid, gewoon duizendblad, glad walstro, peen, gewone margriet, muskuskaasjeskruid, kleine ratelaar, avondkoekoeksbloem, grote klaproos, beemdkroon, korenbloem, vlasbekje, gewoon biggenkruid, knoopkruid, Sint-Janskruid.
  • De 6 laagblijvende bloemensoorten: gewone rolklaver, gewone ereprijs, gewone brunel, witte klaver, hazenpootje, hopklaver. 

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

09 267 86 79