Verbijsterende bijen

De Provincie verdeelt bijenvriendelijke bloemenmengsels aan landbouwers in het voorjaar en aan steden en gemeenten in het najaar.

Deze bijenvriendelijke mengsels helpen de bijen en de biodiversiteit.  

Bloemenmengsel voor land- en tuinbouwers

Je kan geen bijenvriendelijk bloemenmengsel meer aanvragen. Wie tijdig reserveerde, ontvangt een e-mail met praktische info over het afhaalmoment.

Samenstelling bloemenmengsel

Korenbloem, bernagie (komkommerkruid), gele ganzenbloem, phacelia, zonnebloem (middelhoge variëteit), boekweit, kaasjeskruid, goudsbloem, dille, en gele mosterd.

Resultaat? Het bloeiend resultaat is iets ruiger, waardoor ook akkervogels meegenieten. Het wordt helemaal interessant voor akkervogels als je de ruigte tot het late najaar of zelfs de hele winter laat staan.

EAG voordeel

Het aangeboden bloemenmengsel kan je aangeven als invulling van het ‘ecologisch aandachtsgebied’ (EAG). Dit kan voor alle EAG-types, waarop geen landbouwproductie plaatsvindt. Bijvoorbeeld akkerranden, braakliggend land en de 1 m teeltvrije zone langs waterlopen (=bufferstroken).

Bloemenmengsels voor steden en gemeenten

Oost-Vlaamse steden en gemeenten konden gratis bijenvriendelijke bloemenzaden en infoborden aanvragen.

  • Meerjarig bloemenmengsel (500 m²): 

Geschikt voor het inzaaien van overhoekjes, ronde punten, als boomspiegel, in beschadigde bermen in woongebied, in de plaats van grasstroken, … Een meerjarig mengsel zorgt voor een permanentere habitat voor bestuivers en moet je niet jaarlijks zaaien.

Samenstelling: rode klaver, slangenkruid, gewoon duizendblad, glad walstro, peen, gewone margriet, muskuskaasjeskruid, kleine ratelaar, avondkoekoeksbloem, grote klaproos, beemdkroon, korenbloem, vlasbekje, gewoon biggenkruid, knoopkruid Sint-Janskruid. 

  • Laagblijvende, tredbestendige bloemensoorten als testcase (per soort: zakje van 10 m²): 

Geschikt voor het bijzaaien in een bestaand gazon. Bijvoorbeeld: wandelstroken op begraafplaatsen, minder intensief gebruikte pleintjes, … Deze soorten zijn bestand tegen frequent maaien en zorgen voor bloeiende kleurrijke grasperken.

Samenstelling: gewone rolklaver, madeliefje, gewone brunel, witte klaver, grote tijm, klein streepzaad, hopklaver.

Steden en gemeenten die zelf aan de slag willen met bijenvriendelijk groenbeheer, vinden inspiratie in de checklist Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad?

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79