Verbijsterende bijen

Verdeling bijenvriendelijk bloemenzaad

Land- en tuinbouwers konden tot 5 januari 2022 gratis bijenvriendelijk bloemenzaad aanvragen via de groepsaankoop plantgoed. Er was keuze tussen een meerjarig en/of een één- en tweejarig bloemenmengsel. Beide bloemenmengsels zijn geschikt voor zowel kleine percelen als voor een volledig veld en helpen de bijen én de biodiversiteit. 

Samenstelling en resultaat

Mengsel met één- en tweejarige bloemen

 • Samenstelling: Wilde korenbloem, bolderik, boekweit, cosmos, grote klaproos, bleke klaproos, japanse haver, zonnebloem, zwarte mosterd, komkommerkruid, gele kamille, phacelia, klein vogelpootje.
 • Resultaat: Geeft snel een weelderige bloei en is ideaal voor de aanleg van bloemenakkers op b.v. tijdelijk vrijgekomen plaatsen. Bij zaaien in het voorjaar bloeien de meeste soorten al in het eerste jaar. Een deel van de zaden wacht tot het tweede jaar. Na 2 jaar is opnieuw inzaaien nodig.

Mengsel met meerjarige bloemen

 • Samenstelling: Gewoon duizendblad, gewoon barbarakruid, peen, gewone margriet, pastinaak, rode klaver, knoopkruid, voederwikke, vertakte leeuwentand, vogelwikke, gele morgenster, avondskoekoeksbloem, boerenwormkruid, scherpe boterbloem, bleke klaproos, gele kamille, gewone brunel, smalle weegbree.
 • Resultaat: Geeft een permanente bloemenweide. Je moet dit niet jaarlijks inzaaien. Bij zaaien in het voorjaar zijn er in het eerste jaar maar beperkt bloemen. Pas in het tweede jaar is er volop bloei.

Tips

 • Het ruige resultaat zorgt ervoor dat ook akkervogels en hazen kunnen meegenieten. Het wordt helemaal interessant voor akkervogels als je de ruigte tot het late najaar of zelfs de hele winter laat staan.
 • Informatie over de aanleg en het beheer van bloemenranden.
 • EAG-voordeel: beide bloemenmengsel kan je aangeven als invulling van het
  ecologisch aandachtsgebied’ (EAG). Dit kan voor de volgende types EAG:
  • Braakliggend land - apart aangeven in de verzamelaanvraag met gewascode 9832
  • Akkerranden - apart aangeven in de verzamelaanvraag met gewascode 9831
  • Bufferstroken langs waterlopen (of 1 meter teeltvrije strook) - niet apart aangeven in de verzamelaanvraag
  • Bosranden zonder productie - niet apart aangeven in de verzamelaanvraag
  • Groenbedekkers, op voorwaarde dat er 2 componenten uit het mengsel voldoen aan de minimale zaaidichtheid

Checklist voor steden en gemeenten

Steden en gemeenten die aan de slag willen met bijenvriendelijk groenbeheer, vinden inspiratie in de checklist 'Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad'?

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79