Bescherm en bevorder wilde bijen

Advies en begeleiding

Behalve de gekende honingbij, leven er in België ook zo’n 400-tal soorten wilde bijen. Hun aantallen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Lokale besturen kunnen contact opnemen voor advies en begeleiding die het leefmilieu van (wilde) bijen beschermen en bevorderen.

Omgevingscontract

Natuur die goed beheerd wordt (met wilde bloeiende planten en bomen) komt de bijen ten goede voor voeding (nectar) en huisvesting (dood hout, holle stengels, holletjes onder de grond).  

Via het omgevingscontract kunnen lokale besturen ondersteuning krijgen bij de opmaak van een natuurbeheerplan (voor bossen en natuurgebieden) en bermbeheerplan (langs wegen).

Inventarisatiestudies

Om de wilde bijenpopulatie in kaart te brengen, vonden twee inventarisatiestudies plaats:

  • In het Kloosterbos zijn er 51 soorten bijen teruggevonden, waarvan er 6 op de Rode lijst van bedreigde soorten staan.
  • In natuurdomein Drooghout zijn 65 soorten waargenomen, waarvan er 4 op de Rode Lijst van bedreigde soorten staan.

Bekijk de resultaten van de studie in het Kloosterbos en de studie in Drooghout.

De resultaten van deze studies worden verwerkt in beheermaatregelen van het provinciaal natuurbeleid om de leefomgeving van wilde bijen te beschermen en hun populaties te bevorderen. 

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02