De recreatiedomeinen, erfgoedcentra en NME-centra zijn gesloten t.e.m. 19/4. Lessen in provinciale onderwijsinstellingen zijn geschorst t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Subsidie voor onderhoud en (her)aanleg van knotwilgen en veedrinkpoelen

Deze subsidie wil - in vier aandachtsgebieden in Oost-Vlaanderen - het onderhoud of de (her)aanleg van knotwilgen en veedrinkpoelen stimuleren.

Knotwilgen en veedrinkpoelen zijn typische elementen in het Oost-Vlaamse landschap. Ook als leef- en schuilplaats voor dieren zijn ze heel waardevol.

Doelgroep

 • Burgers
 • Land- en tuinbouwers
 • Verenigingen

Bedrag

Per aanvrager en per perceel: maximaal 500 EUR per jaar.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk binnen de 6 maanden na uitvoering van de werken.
  Bij onderhoud van knotwilgen of poelen kan slechts eens om de 7 jaar subsidie worden verleend voor de betreffende landschapselementen.
 • Deze aanvraag houdt een toelating in tot betreding van de betrokken percelen door provinciepersoneel ter controle van de uitvoering.
 • De aanvrager is een particulier, een landbouwer, een tuinbouwer of een vereniging.
 • De landschapselementen zijn gelegen in de aandachtsgebieden voor knotwilgen en veedrinkpoelen van de provincie Oost-Vlaanderen:
  • het Krekengebied (in het noorden van Oost-Vlaanderen);
  • de Vallei van de Poekebeek (in de omgeving van Aalter, Nevele en Deinze);
  • de Vallei van de Bovenschelde (tussen Kluisbergen en Gent);
  • de Vallei van de Benedenschelde en Durme (tussen Gent en Kruibeke).
 • Het minimumbedrag voor een aanvraag is 35 EUR.
 • Voor landbouwondernemingen valt deze subsidie onder de de-minimissteun. Per landbouwonderneming mag het totale bedrag van toegekende subsidies het plafond van 20 000 EUR niet overschrijden over een periode van 3 belastingjaren.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

De verdere voorwaarden vind je in artikel 3 en 5 van het subsidiereglement.

Aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen, vind je op 'Wonen langs een waterloop'.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk binnen de 6 maand na uitvoering van de werken naar:
  de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02