Subsidie voor onderhoud en (her)aanleg van knotbomen en poelen

Deze subsidie wil - in vier aandachtsgebieden in Oost-Vlaanderen - het onderhoud of de (her)aanleg van knotbomen en poelen stimuleren.

Knotbomen en poelen zijn typische elementen in het Oost-Vlaamse landschap. Ook als leef- en schuilplaats voor dieren zijn ze heel waardevol.

Doelgroep

 • Burgers
 • Land- en tuinbouwers
 • Verenigingen

Bedrag

 • Per perceel per jaar: in totaal maximaal 500 EUR.
 • Particulieren, landbouwers en tuinbouwers die voor meerdere percelen subsidie zouden aanvragen: maximaal 500 EUR per jaar per aanvrager.
 • Voor verenigingen geldt enkel het maximumbedrag per perceel per jaar en niet per aanvrager per jaar.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk binnen de 6 maanden na uitvoering van de werken.
  Bij onderhoud van knotbomen of poelen kan slechts eens om de 7 jaar subsidie worden verleend voor de betreffende landschapselementen.
 • Deze aanvraag houdt een toelating in tot betreding van de betrokken percelen door provinciepersoneel ter controle van de uitvoering.
 • De aanvrager is een particulier, een landbouwer, een tuinbouwer of een vereniging.
 • De landschapselementen zijn gelegen in de aandachtsgebieden voor knotbomen en poelen van de provincie Oost-Vlaanderen:
  • het Krekengebied (in het noorden van Oost-Vlaanderen);
  • de Vallei van de Poekebeek (in de omgeving van Aalter, Nevele en Deinze);
  • de Vallei van de Bovenschelde (tussen Kluisbergen en Gent);
  • de Vallei van de Benedenschelde en Durme (tussen Gent en Kruibeke).
 • Voor landbouwondernemingen valt deze subsidie onder de de-minimissteun.
  Per landbouwonderneming mag het totale bedrag van toegekende subsidies het plafond van 20 000 EUR niet overschrijden over een periode van 3 belastingjaren.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheids-beginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

De verdere voorwaarden vind je in artikel 3 en 5 van het subsidiereglement.

Aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen, vind je op 'Wonen langs een waterloop'.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk binnen de 6 maanden na uitvoering van de werken naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Klimaat, Milieu en Natuur
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02