De recreatiedomeinen, erfgoedcentra en NME-centra zijn gesloten t.e.m. 19/4. Lessen in provinciale onderwijsinstellingen zijn geschorst t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit van scholen

Deze subsidie kan je niet aanvragen in 2020.

Deze subsidie wil duurzame en verkeersveilige mobiliteit stimuleren bij woon-schoolverplaatsingen, dienstverplaatsingen en verplaatsingen tijdens schooluren.

Doelgroep

Scholen

Bedrag

Maximum 60 % van de geraamde kosten.
 • Subsidie categorie 1: minimum 1 000 EUR – maximum 2 000 EUR voor:
  • onderhoudsmateriaal voor fietsen;
  • didactisch materiaal (affiches, folders, spandoeken, logo-ontwerpen);
  • helmen;
  • zichtbaarheids-, veiligheids- en behendigheidsmateriaal;
  • een educatieve theatervoorstelling.
 • Subsidie categorie 2: minimum 1 000 EUR – maximum 7 500 EUR voor:
  • de aankoop van fietsen (loopfietsen of fietsen voor schooluitstappen);
  • het aanleggen of vernieuwen van de fietsenstalling op school;
  • de uitbouw van een verkeerspark;
  • de uitbouw van een fietsatelier;
  • de aankoop van materiaal voor de inrichting van een schoolstraat.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen:
  • kan jaarlijks voor een subsidie categorie 1;
  • kan vijfjaarlijks voor een subsidie categorie 2.
 • De aanvrager is een school met een uniek instellingsnummer en is gevestigd in de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Het project
  • vindt plaats op het grondgebied van één of meerdere gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat de totale som van de subsidies maximaal de kostprijs van het project bedraagt.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag